Inomhusmiljön påverkar hälsan

Vi tillbringar upp till 90% inomhus och 60% i våra hem. Forskning har visat att luftföroreningar inomhus är 2-5 gånger högre än utomhus. En väl fungerande ventilation skapar en bättre inomhusmiljö, hälsa och trivsel, både i hemmet och på arbetsplatsen.

Vid renovering av bostäder så som tilläggsisolering, fönster byte eller tätning, måste ventilationen alltid ses över för att säkerställa ett bra inomhusmiljö.

Behovet av Ventilation


Syftet med att ventilera är i huvudsak att tillföra ren och frisk luft till våra byggnader. Det är också så att vi måste bli av med fukt, lukt och radon som bildar ohälsosamma föroreningar i inomhusluft. Vi vill även bli av med partiklar från människor, djur och olika material vi hanterar så att inomhusmiljön känns frisk och behaglig.
God ventilation motvärkar uppkomsten av fukt i byggnadsskalet som till exempel mögel och svamp. Det motvärkar även andra ogynnsamma förhållanden som kondens på insidan av fönstren. Den tillförda luften är nästan alltid är renare än luften inomhus.
I stadsområden med höga halter föroreningar stoppar filtren i ventilationssystemet bland annat mikroskopiskt damm och säkerställer därmed att bara frisk luften tillförs bostaden.

Vi på Luft & Skorstensteknik AB arbetar ständigt för bättre inomhusmiljö. Vi har lång praktisk och teoretisk kunskap om inomhusmiljö och de system som säkerställer den. Vi utför arbeten på både stora och små system.

Privatperson

Är du privatperson med funderingar angående din ventilation? Hör av dig eller kom in till oss, vi hjälper dig med allt inom ventilationsbranschen. Vi har servat privat bostäder i många år och har set de flesta systemlösningar, inget jobb är för litet eller för stort.

Vi utför alla typer av rensning så väl imkanal som frånluftskanal. Vi kan bistå med ombyggnation, nybyggnation eller reservdelar till befintliga system. Funkar den nya köksfläkten till det övriga ventilationssystemet? eller varför blir det imma på spegeln när vi duschar? Vi hjälper er!

Entreprenad

Vi är ventilationsentreprenadsbolaget med känslan för det lilla extra, vi är varna att utföra entreprenader i fastigheter med pågående verksamhet och kvarboende.

 • Totalentreprenad
 • Utförandeentreprenad
 • Samverkansentreprenad
 • Nyproduktion/ Tillbyggnad/ Ombyggnad/ Aggregatsbytte

Konsultation

I första skedet skall systemet definieras genom tillexempel utredning av befintliga system för att ta fram ett åtgärdsförslag eller skriva en ramhandling.

Vi kan även hjälpa till att projektera, beräkna och ta fram ritningar ett ert nya system.

 

 • Utredning
 • Projektering
 • Beräkningar
 • Ritningar

Besiktningar

Byggreglerna ställer krav på verifiering av vårt byggande, vilket vanligen utförs genom dokumenterade provningar och kontroller. Det är även ett sett att säkerställa kvalité och att som du beställare fått de varor man önskat.

 • Entreprenadsbesiktningar
 • Samordnad funktionsprovning
 • CE-Märkning
 • Tryckprovning (både för byggnad och installationssystem)

 

OBLIGATORISKA VENTILATIONSKONTROLLEN (OVK)

Som fastighetsägare tvingas man påvisa att kontrollen regelbundet sköts för att slippa tråkiga viteskostnader. Vi på Luft & Skorstensteknik AB hjälper er sköta denna kontroll regelbundet och ger förslag på åtgärder i tidigt skede för att funktionskontrollen ska bli ett verktyg för fastighetsägaren snarare än ett lagkrav.

Service och underhåll

För att ventilationssystemen ska vara välmående krävs en regelbundet service och underhåll. Våra servicetekniker har god erfarenhet av så väl avancerade styrsystem till enklare fläktlösningar. Vi har god kontakt med branschens leverantörer och kan allt som oftast hålla korta leveranstider på reservdelar.

Våra kunder finns inom:

 • Kommunala fastighetsbolag
 • Bostadsrättsföreningar
 • Sjukhus och vårdanläggningar
 • Industri
 • Privatpersoner

Vi utför:

 • Flödes injustering
 • Rensning
 • Lager-/Rem-/Filterbyte
 • Aggregat-/fläktrenovering
 • Felsök inom el-/styr-/hårdvara

-”eller bara en översyn”

Flexit – Partner

Kvalitetssäkrat av Flexit


Luft & Skorstensteknik AB är kvalitetssäkrade av Flexit, genom stor fackkunskap och är därmed ett företag vi rekommenderar. Företaget profileras med Flexit Certifierad Partner logo.

För att säkerställa en hög standard, ställer Flexit följande krav på en Flexit Certifierad Partner:

 • Företaget måste ha relevant utbildning och erfarenhet gällande montering av ventilationssystem i bostadshus.
 • Företaget måste genomgå en kurs/upplärning i Flexitregi. Denna omfattar generell ventilationskunskap, gällande lagar och regler (myndighetskrav), produktkunskap och montering. Kort sagt allt som omfattar en montering av ventilation i en bostad.
 • Företaget måste ha en god ekonomi.
 • Företaget får inte använda sig av olaglig arbetskraft.

Ett företag som är Flexit Certifierad Partner erhåller löpande Flexits nyhetsbrev och inbjudan till kurser, för att hålla sig uppdaterade om utvecklingen i marknaden. Detta gäller avseende produkter, lagar, regler och förordningar.

Våra leverantörer