Tradition att elda med ved är stark. Förr handlade det om överlevnad, idag är det ett billigt uppvärmningsalternativ och en mysfaktor.

En skorsten utsätts för regn, snö, värme och kyla. Då är det viktigt att skorstenen uppfyller de krav som ställs från myndigheter och för vår egen trygghet.

Vi säljer nya skorstenar och reparerar gamla befintliga skorstenar utefter de krav och önskemål som ställs.

Ni kan anlita oss för

  • Installationer
  • Reparationer
  • Besiktningar

NVI 2000

NVI 2000 är ett flexibelt skorstensystem för alla behov. En säker skorsten som byggs på minimalt utrymme både rak och i sidled

Du kan få din skorsten i standard färgerna svart, grå och vit. NVI 2000 finns också i borstad rostfritt stål, koppar, mässing och ett 20-tal andra färger som ger stora möjligheter att designa ditt hem efter personligt tycke. Passar alla eldstäder från vedkamin till stora villapannor. Har en drifttempratur upp till 450 C.

Skorstenen har 25 års garanti.

Heda villaskorsten

Heda villaskorsten är en lättmonterad byggelementsskorsten, där rökröret, isolering och yttermantel utgör en och samma komponent. Den är tillverkad av naturmatrialet pimpsten vilket ger Heda hög isoleringsförmåga som tål höga rökgastempraturer. Med låga tempraturförluster obefintligör man så gott som alla kondensskador.

Heda Villaskorsten är en skorsten från Keddy och tillverkas i Hedared av Hedared Sand och Betong AB.

Heda finns i dimentionerna 160mm och 200mm, är CE märkt och har en drifttempratur upp till 450 C

Glidgjutning

Renovering med keramisk tätningsmassa är en utmärkt metod för murade skorstenar. Metoden gör att kanalen blir tät/slät och ökar dragfårhållanderna avsevärt.

Vi använder oss av Beza Ceramic. Det är en typgodkänd kvalitetsprodukt med utmärkta egenskaper när det gäller vidhäftning och temperaturtålighet.

Insatsrör

Montering av rostfritt, syrafast insatsrör skapar en ny motståndskraftig rökkanal inuti den befintliga. För att åtgärda en otät rökkanal använder vi ett dubbelväggigt insatsrör som heter Alpha DS med 10-års fabriksgaranti.

Vi arbetar enbart med produkter som är typgodkända.

FuranFlex

FuranFlex är ett insatsrör i komposit som är utvecklats för relining av skorsten -, ventilation – och imkanaler. Systemet är av hög kvalitet och passar alla sorters kanaler upp till 1000 mm, även eternitkanaler. Det flexibla kompositröret utformas efter kanalens inre med hjälp av tryckluft och härdas med hjälp av vattenånga.
Detta gör att kanalens area bibehålls nästan helt, med ett starkt och tätt inre med låg friktion. FuranFlex är starka, har lätt vikt, fin isolerförmåga och står emot höga temperaturer.

FuranFlex är också ett miljömedvetet material som rekommenderas av Byggvarubedömningen och SundaHus

Våra leverantörer