Luft & Skorstensteknik AB

Etabl. 2003

Luft & Skorstensteknik AB är ett lokalt, Västra Götalands baserat, service- och installationsbolag inom bygg- och installationsbranschen.

Bolaget finns med butik, lager och kontor på Bolltorps handelsområde i Alingsås och omfattar två affärsområden Eldstad och Ventilation. (Se respektive affärsområde nedan)

ELDSTAD

I vår utställning på Norrlandsgatan i Alingsås, visar vi ett urval av de braskaminer som vi säljer och monterar om kunden så önskar.

VENTILATION

Vi på Luft & Skorstensteknik AB arbetar ständigt för bättre inomhusmiljö. Vi har lång praktisk och teoretisk kunskap om inomhusmiljö och de system som säkerställer den. Vi utför arbeten på både stora och små system.

Kvalitetspolicy

”-Luft & Skorstenteknik AB är ett företag verksamt inom bygg och
installationsbranschen. Vi skall alltid eftersträva nöjda
kunder, varje utfört uppdrag bör vara en rekommendation till
ett nytt. Vi skall ständigt identifiera och uppfylla våra kunders
och våra egna förväntningar. Genom ett strukturerat
arbetssätt, god planering samt ordning och reda levereras
uppdragen i rätt tid till rätt kvalitet.
Vårt kvalitetsarbete skall omfatta hela verksamheten, såväl
våra egna medarbetare som våra samarbetspartners. Vi skall
utvecklas genom ständig fortbildning och
kompetensutveckling. Vi skall också ta vara på våra samlade
erfarenheter och minimera verksamhetens avvikelser.”

Miljöpolicy

”-Luft & Skorstensteknik AB är ett företag verksamt inom bygg och
installationsbranschen. Vi skall genom vårt miljöarbete
bidra till en hållbar utveckling, där vi ständig minskar av vår
miljöpåverkan men även verkar i förebyggande syfte genom en
tydlig värdegrund. Vi skall motivera och bistå våra kunder och
medarbetare till att göra bra miljöval. Att vi betraktar och
agerar genom tillämpliga lagar och ställda krav ska ses som en
självklarhet.”

Arbetsmiljöpolicy

”-Luft & Skorstenteknik AB är ett företag verksamt inom bygg och
installationsbranschen. Vi skall genom ett systematiskt
arbetsmiljöarbete gemensamt med våra kunder, medarbetare
och samarbetspartners skapa en säker arbetsplats med god
trivsel. Att vi betraktar och agerar genom tillämpliga lagar och
ställda krav ska ses som en självklarhet. Vi skall fokusera på att
förebygga risker och genom erfarenhetsåterföring vidta
åtgärder för att ständigt förbättra vår arbetsmiljö.”