VÄLKOMMEN TILL LUFT & SKORSTENSTEKNIK AB

Vi säljer, installerar och reparerar kaminer och skorstenar, samt utför service, underhåll och nyinstallation av ventilationslösningar.

Vår utställning med kaminer, skorstenar och ventilation samt tillbehör finner du på Bolltorps Handelsområde, Norrlandsgatan 5 i Alingsås.